Lộ giới là gì ? Quy định về sự việc xây nhà cách lộ giới #2021

Lộ giới là nhân tố liên quan đến thông tin quy hoạch và xây dựng của khu đất. Do đó, khi áp dụng xây nhà, cần phải đặc biệt để ý đến khái niệm này. Tuy nhiên, bề ngang là gì, cách tính toán và các quy định liên quan làm sao là thắc mắc chung của rất nhiều người. Bài viết sau đây, Giá Gốc Chủ Đầu Tư chia sẻ các thông tin về lộ giới.

Đầu tư bất động sản là gì ? Các rủi ro khi đầu tư BĐS #2021

Lộ giới là gì?

Định nghĩa lộ giới

Lộ giới – còn được gọi là chỉ đường đỏ – là khái niệm dùng để chỉ ranh giới thực hiện việc quy hoạch mở đường và mở hẻm theo một số quy định của cơ quan quản lý Nhà nước. Điểm này được xác định là điểm cuối của chiều ngang đường. Khoảng cách chiều ngang này được tính từ điểm bắt đầu là tim đường sang phía hai bên (bao gồm cả khoảng từ mép đường đến điểm lộ giới).

Chiều rộng bề ngang chính là khoảng cách giữa hai điểm bề ngang ở hai phía đường.

Theo quy định tại Điều 3 của Luật Xây Dựng: “chỉ đường đỏ (hay lộ giới) là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa, để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật; không gian công cộng khác”.

Vai trò của lộ giới

Chỉ giới đường đỏ dùng để xác định ranh giới giữa hai khu vực:

 • Phần diện tích mà người dân được phép thực hiện xây nhà, công trình.
 • Phần diện tích nhà nước đã quy hoạch để phục vụ cho mục đích công cộng, khu vực dành cho đường bộ và hành lang an toàn đường bộ.

Các quy định về mốc lộ giới

Cọc lộ giới

 • Các cọc bề ngang được cắm ở hai bên đường để đánh dấu các điểm này. Đâu là dấu hiệu để cảnh báo nhắc nhở người dân không được phép thực hiện đầu tư xây dựng các công trình kiên cố vượt quá mốc này.
 • Việc cắm cọc bề ngang được cơ quan chức năng thực hiện theo quy chuẩn pháp luật:
 • Ở những nơi dân cư đông, thị trấn, huyện, xã: trong vòng 100m có 1 cọc cắm mốc lộ giới.
 • Các khu vực ngoài khu đông dân, đường qua các vùng đồi núi thấp, ruộng: mỗi cọc bề ngang cách nhau 500-1000m tùy địa hình.
 • Những nơi địa hình hiểm trở, vùng sâu vùng xa: cắm tại một số điểm để đảm bảo.

Chỉ giới xây dựng và lộ giới

Đầu tư bất động sản là gì ? Các rủi ro khi đầu tư BĐS #2021

 • Chỉ giới xây dựng là ranh giới giới hạn khu vực được phép xây dựng các công trình trên đất.
 • Đường chỉ giới xây dựng và đường bề ngang có thể trùng với nhau. Khi đó được phép xây dựng công trình sát với chỉ giới đường đỏ.
 • Có trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào một trong những khoảng so với chỉ giới đường đỏ để tuân theo quy hoạch của địa phương. Khoảng cách giữa 2 giới hạn này được gọi là khoảng lùi.
 • Đối với các trường hợp Nhà nước chưa thực hiện cắm cọc để xác định chỉ đường đỏ (căn cứ xác định chỉ giới xây dựng), người dân cần xem map quy hoạch tại cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác định khu vực được xây dựng.

Quy định về sự việc xây nhà cách lộ giới

Đối với tuyến đường có chiều ngang bề ngang dưới 19m

 • Công trình cao dưới 19m: có thể xây dựng sát lộ giới
 • Công trình cao từ 19-22m: phải xây dựng  lùi vào 3m so với mốc lộ giới.
 • Công trình cao từ 22 – 25m: phải xây dựng lùi vào 4m so với mốc lộ giới.
 • Công trình cao hơn 26m: phải xây dựng lùi vào 6m so với mộc lộ giới.

Đối với tuyến đường có ranh bề ngang từ 19-22m:

 • Công trình cao dưới 22m: Có thể xây dựng sát lộ giới.
 • Công trình cao từ 22-25m: Buộc phải xây lùi vào so với bề ngang 3m.
 • Công trình cao từ 28m trở lên: buộc phải xây dựng cách mốc bề ngang 6m.

Đối với các tuyến đường có bề ngang từ 22m trở lên

 • Công trình cao dưới 25m: không cần cách đường lộ giới.
 • Công trình cao trên 28m: cách bề ngang 6m.

Cách xác định bề ngang theo quy định

Để phân biệt được phần đất được phép xây dựng và phần diện tích thuộc diện quy hoạch của Nhà nước, cần phải biết cách xác định lộ giới. Theo quy định, bề ngang được xác định như sau:

Bước 1: Quan sát các biển cảnh báo nhắc nhở và cột mốc chỉ đường đỏ được các cơ quan Nhà nước cắm ở khu vực hai bên đường.

Bước 2: Từ cột mốc chỉ đường đỏ đã xác định ở bước 1, đo khoảng cách từ tim đường đến cột mốc đó. Khoảng cách đo được chính là chiều ngang lộ giới.

Bước 3: Từ khoảng chiều ngang bề ngang đã tính được và chiều cao công trình theo bản vẽ xây dựng, xác định được khoảng lùi cần thiết của công trình.

Bước 4: Từ khoảng lùi của công trình và cột mốc lộ giới, xác định được chỉ giới xây dựng theo quy định.

0967 715 118